Hladnjača

hladnjaca-1

Sledeći projekat koji je usko povezan sa prvim projektom voćarstva (uzgajanje jabuka), je savremena hladnjača sa niskim procentom kiseonika (ULO), koja je u planu da se izgradi u drugoj fazi realizacije investicije. Predviđeni skladišni kapacitet trebalo bi da iznosi 2000 tona u (ULO i DCA) atmosferi i 160 tona u NA-normalnoj atmosferi.

Sistem skladištenja je jedan od najbitnijih uslova za bavljenje voćarstvom. Može se reći i da je neophodan za ozbiljnije bavljenje ovom granom poljoprivrede.

hladnjaca-2    hladnjaca-3    hladnjaca-4    hladnjaca-5

Savremeni način skladištenja jabuka podrazumeva skladištenje u takozvanim (ULO) /Ultra Low Oxygen/ hladnjačama sa kontrolisanom atmosferom – ultra nisko kiseoničkom tehnologijom. U komorama se nivo kiseonika održava između 1,5 – 2%, a nivo ugljen-dioksida do 1,5%. Da bi se smanjila brzina disanja jabuke, koja posle berbe počinje ubrzano da diše čak i na niskim temperaturama od 1˚C, a time produžilo vreme čuvanja, pored niskih temperatura primenjuje se i ULO tehnologija. To podrazumeva, da jabuci ne damo da normalno diše tako što smanjujemo kiseonik, „gušimo“ je i ona usporeno diše. U svetu se preko 70% jabuka čuva u kontrolisanoj atmosferi, kod nas je to samo 3-4%.

U ovakvim hladnjačama se jabuke mogu čuvati do maja, juna, a u prodaju se puštaju onda kad ih nema u običnim hladnjačama. Tada jabuke i dalje imaju odličan kvalitet, pa samim tim i veću cenu.

hladnjaca-6    hladnjaca-7    hladnjaca-8    hladnjaca-9