Voćnjak

 

IMG-20160521-WA0007

Negotinsku Krajinu, kao što je poznato, karakteriše povoljan geografski položaj, plodno obradivo zemljište i dobri klimatski uslovi. Reč je o faktorima koji su veoma povoljni za voćarsku proizvodnju, za jabuku, posebno.

Međutim, te prednosti koje imamo u odnosu na druge zemlje, nisu iskorišćene. Pri tom, zna se da je potražnja za jabukama u svetu sve veća, kao i visina prihoda koji se ostvaruje trgovinom ovog voća. Realizacijom ideje o osnivanju privrednog društva koje će se baviti proizvodnjom jabuka, napravili smo prvi i najvažniji korak u cilju podizanja voćnjaka na 10 ha obradivog zemljišta u opštini Negotin. Tako će biti u početku, a od rezultata koje očekujemo, s razlogom, zavisiće naši dalji planovi u vezi sa postepenim širenjem površina pod voćnjacima.

Prihvatanjem ideje o ulaganju u oblasti voćarstva, odlučni smo da doprinesemo modernizaciji domaće privrede i domaćeg voćarstva. Na putu do profita, koristićemo savremene metode za kvalitetnu proizvodnju koja garantuje bogat rod koji je, inače, imperativ našeg poslovanja.

Jer, Srbija je zemlja koja se, nažalost, već dugi niz godina nalazi u tranziciji.  Kao takva nije na listi svetskih proizvođača jabuke. Pre svega, zbog zastarele tehnologije i metoda proizvodnje. Namera nam je da to promenimo! U korist srpskih proizvođača. Želimo da uhvatimo korak sa savremenim tokovima, naravno primenom novih metoda u voćarstvu, a to znači da  modernom tehnologijom i kvalitetnim pristupom prevalimo put do zacrtanog nam, zajedničkog cilja.

Proizvodićemo svetski poznate sorte jabuka

Okosnicu naše proizvodnje predstavljaće svetski poznate sorte jabuka, a to su: Gala, Crveni delišes, Greni smit, Breburn i druge sorte. Za uspešno uzgajanje ovih vrsta potrebne su i posebne tehnike, a jedna od veoma bitnih, za što bolji plod jeste – tehnika sadnje.

Tehnika sadnje

Tehnika sadnje podrazumeva sađenje jabuka u gustom sklopu na razmaku 3,2 x 0,8m. Na jednom hektaru zemljišta na ovaj način posadi se  3900-4000 biljaka, što je preduslov za dobijanje visokih i stabilnih prinosa. Naravno, osim primene ove tehnike sadnje, važno je uvažiti i niz drugih  faktora koji predstavljaju preduslove za visoke i stabilne prinose, kao što su: kvalitetan sadni materijal, kvalitetno održavanje i zaštita od nepovoljnih klimatskih faktora.
Neizbežno je i prilagođavanje voćnjaka svim uslovima, tako da on mora biti  opremljen antifrost sistemom (sistem protiv izmrzavanja), fertigacionim sistemom (sistem za prihranu), irigacionom sistemom (sistem za navodnjavanje) i sistemom protivgradne zaštite.

Ovakav savremen voćnjak već u drugoj godini, pokriva troškove održavanja. U trećoj godini voćnjak daje 45-55 procenata punog roda, što znači da tada već pokriva troškove održavanja i vraća deo uloženog novca. U petoj godini rod po hektaru je od 55 do 70 tona, od čega 80% čini rod prve klase. Siguran plasman i otkupna cena jabuka u voćnjaku koja se kreće od 0,28-0,40 EUR/kg, dovoljan je pokazatelj isplativosti ovakvog projekta.

JABUKA – Osnov kooperacije sa Delta Agrarom

Voćnjak, podižemo u kooperaciji sa Delta Agrarom na površini od 10ha. Voćnjak zasnivamo na državnom zemljištu, uzetom u zakup. Reč je o poljoprivrednom zemljištu u državnoj svojini, koje smo uzeli u zakup – ugovorom zaključenim između Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine i Društva za proizvodnju promet i usluge NTS FOOD DOO na period od 20 godina. Poljoprivredno zemljište se nalazi se u K.O. Bukovče, potes Polje, na parceli broj 12/1, ukupne površine 14,4960 ha. Vremenom planiramo da proširimo proizvodnju jabuke na većim površinama.

Tehnologija podizanja zasada i proizvodnje jabuka – prikaz

Tehnologija gajenja jabuka koju primenjuje Delta Agrar podrazumeva primenu visokointenzivne tehnologije podizanja i uzgoja zasada, koja ima niz prednosti i osobina:

  • Koristi se slabo bujna podloga M9, ili, u slučaju spur tipova rasta osnovne podloge – M26 podloga;
  • veliki broj sadnica po jedinici površine (najčešće blizu 4000/ha);
  • bezvirusan, sertifikovan sadni materijal, dvogodišnje knip sadnice ili jednogodišnje sa prevremenim granama;
  • uspostavljanje uzgojnih oblika koji omogućavaju optimalan prostorni raspored grana radi velike iskoristivosti svetlosti i dobre provetrenosti zbog smanjenja mogućnosti oboljenja;
  • duga rezidba, koja podrazumeva hemijsko proređivanje plodova;
  • primena ferti-irigacije kroz sistem kap-po-kap;
  • pokrivanje zasada protivgradnom mrežom;
  • primena principa integralne zaštite bilja;
  • odgovarajuća prihrana preko lista i korena;
  • probirna berba, itd.

Ovakav zasad ima potencijal prosečnog prinosa u periodu pune rodnosti od 15-20 kg po stablu, tj. 60-80 tona jabuke po hektaru. Što je još važnije, omogućava visoko učešće jabuka prve klase, što je cilj ovako intenzivne proizvodnje. Samo jabuka koja ispunjava propisane kriterijume za prvu klasu na tržištu, može relativno brzo vratiti uloženo i omogućiti dobit.

Berba 2016. godine

Promotivni video Delta Agrara – poziv na kooperaciju: