Početak radova na voćnjaku

rigolovanje-1

Počeli smo sa prvim radovima na budućem voćnjaku jabuka. Ovih dana smo na njivi počeli sa dubokim oranjem – rigolovanjem.

Rigolovanje zemljišta predstavlja duboko rastresanje, drobljenje i premeštanje zemljišnih horizonata. Rigolovanje je obavezna mera kojom se stvaraju povoljni uslovi za razvoj korenovog sistema bar u prvim godinama nakon sadnje.

Koristi od rigolovanja su sledeće:

  • premeštanjem zemljišnih slojeva rastresita i najplodnija zemlja smesti se na onu dubinu u kojoj ce se razvijati najveći deo korenovog sistema;
  • omogućava duboko prodiranje korena i zahvatanje veće površine, pa se postiže i snažniji razvoj korena i čokota u celini;
  • rigolovanjem se iznose zaostali drvenasti delovi biljaka na površinu i omogućava čišćenje zemljišta od njih;
  • zemljište posle rigolovanja upija i zadržava veću količinu vode od padavina, te se stvara povoljniji vodni režim zemljišta;
  • đubrivo se pri rigolovanju unosi dublje u zemlju, upravo tamo gde će se nalaziti najveći deo korenovog sistema;
  • ovom merom se u sloju obrađenog zemljišta stvaraju povoljniji vodni i vazdušni režim zemljišta, a istovremeno aktiviraju mikroorganizmi i niz biohemijskih procesa, što sve doprinosi stvaranju povoljnih uslova za plodonošenje i dugovećnost voća

Pogledajte galeriju fotografija:

rigolovanje-2  rigolovanje-3  rigolovanje-4  rigolovanje-5  rigolovanje-6

rigolovanje-7  rigolovanje-8  rigolovanje-9  rigolovanje-10  rigolovanje-11

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *